Stichting SchuldHulpBuddy

SchuldHulpBuddy biedt praktische ondersteuning aan mensen die in financiële problemen zitten. Zij denkt mee, helpt om overzicht te krijgen, probeert een morele steun te zijn, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen en ook zonder financieel bij te dragen. Zij signaleert, ondersteunt en verwijst de hulpvrager indien er andere hulp ingezet zal moeten worden.

Onder het motto ‘voluit leven zonder schulden’ is SchuldHulpBuddy betrokken, strijdbaar en ondernemend. Daar valt voor vrijwilligers dan ook veel te halen én te brengen. Samen kunnen we meer bereiken voor mensen met problematische schulden. Mensen met een schuldhulpvraag hebben vaak grote behoefte aan informatie en ondersteuning om uit hun schuldensituatie te komen. Daarom investeert Stichting SchuldHulpBuddy in buddy’s die zich belangeloos willen inzetten voor hun medemens, ongeacht geloof of afkomst.

Ondersteuning

SchuldHulpBuddy biedt praktische
ondersteuning aan mensen die in
financiële problemen zitten.

Doneer!

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en willen ondersteuning bieden aan iedereen die hulp wilt bij de persoonlijke financiële administratie al of niet met schulden en hulp zoekt bij het aanvragen van voorzieningen.
Al onze diensten zijn uiteraard GRATIS, maar elke donatie, groot of klein, is meer dan welkom. Hiermee maakt u onze huidige en toekomstige activiteiten mogelijk.

Motto

Onder het motto
'Voluit leven zonder schulden'
is SchuldHulpBuddy betrokken,
strijdbaar en ondernemend.