Waarmee wij helpen

SchuldHulpBuddy biedt praktische en morele ondersteuning als u geldzorgen heeft. Onze hulp varieert van het invullen van formulieren, ondersteuning bij thuisadministratie en budgetteren tot hulp bij het treffen van betalingsregelingen.

Aan hulp van SchuldHulpBuddy zijn voor u geen kosten verbonden!

Wat doet stichting SchuldHulpBuddy?

Onze buddy’s zijn betrokken inwoners uit uw eigen gemeente. Zij werken niet in opdracht van schuldeisers of schulddienstverleners, maar staan naast u en gaan samen met u aan de slag om uw geldzorgen op te lossen. Uiteraard gaan zij diskreet om met persoonlijke informatie die u hen toevertrouwt.

Nazorg

Wij vinden het belangrijk dat u ook na afronding van een ondersteuningstraject financieel ‘gezond’ blijft. Daarom nemen onze buddy’s een jaar na afronding van het traject opnieuw contact met u op. Zij bespreken uw financiële situatie en bekijken samen met u of u nog verdere hulp nodig heeft. 

Wilt u zich aanmelden voor hulp of wilt u meer informatie over de diensten van Stichting SchuldHulpBuddy?