Vrijwilliger worden

Bent u op zoek naar een boeiende en uitdagende vrijwilligersfunctie? Wilt u zich inzetten om mensen met financiële problemen te helpen deze problemen op te lossen? Dan is vrijwilligerswerk bij Stichting SchuldHulpBuddy echt iets voor u!

Actuele vacatures​ bij Stichting SchuldHulpBuddy

Coördinator formulierenbrigade

In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een coördinator voor de nieuw te starten formulierenbrigade in de gemeente Berg en Dal, de gemeente Heumen en de gemeente Mook en Middelaar. Wij zoeken een coördinator die zich voor een periode van drie jaar aan Stichting SchuldHulpBuddy wil verbinden.

Als coördinator van de formulierenbrigade geeft u leiding aan een team van vrijwilligers. Samen met hen verzorgt u spreekuren op diverse locaties in de drie gemeenten. Inwoners van deze gemeenten die (financiële) vragen hebben of moeite hebben met het begrijpen en lezen van (online) formulieren, kunnen hier terecht voor hulp bij het invullen van formulieren voor de aanvraag van toeslagen, kwijtscheldingen en andere financiële regelingen.

U voert intakegesprekken met nieuwe vrijwilligers, meldt hen aan voor trainingen, begeleidt hen in hun werk, voert jaarlijks functioneringsgesprekken en organiseert drie tot vier keer per jaar bijeenkomsten om het contact met de vrijwilligers te onderhouden. Verder signaleert u problemen, bent u wegwijzer en vraagbaak en controleert u gedeclareerde onkosten.

Daarnaast heeft u regelmatig overleg met uw collega-coördinatoren en het bestuur. U levert rapportages aan betreffende aantal en herkomst van hulpvragen en hulpvragers, behaalde successen en andere kengetallen die van belang zijn. Ook onderhoudt u contacten en bevordert u samenwerking met externe partijen, zoals gemeenten, woningcoöperaties en kerken.

Training en opleiding

Als coördinator bent u vrijwilliger, maar uw inzet is niet vrijblijvend. Wij verwachten dat u beschikt over deskundigheid en betrokkenheid. Daarom volgt u ter voorbereiding op uw werkzaamheden als coördinator een training verzorgd door stichting Stimulansz en een deskundigheidstraining gericht op het begeleiden en coachen van vrijwilligers. Uiteraard worden de trainingen en de bijscholingsbijeenkomsten bekostigd door Stichting SchuldHulpBuddy.

Onkostenvergoeding

U ontvangt de vaste, maximale vrijwilligersvergoeding van €1700 per jaar.

Verzekering

Wij sluiten voor u een aanvullende verzekering, naast uw eigen AVP (WA), af.

En verder…

De tijd en energie die u steekt in uw werk als coördinator levert u zelf uiteraard ook iets op. Denk aan:

 • voldoening uit het investeren in anderen vanuit uw passie, ervaring en kennis;
 • vergroten van uw professionele kennis;
 • persoonlijke ontwikkeling;
 • vergroten van uw sociale netwerk;
 • versterken van uw CV;
 • gezelligheid met uw collega’s.

U heeft aantoonbaar leidinggevende ervaring, bij voorkeur met vrijwilligers. U bent bereid trainingen en opleidingen te volgen en kunt zich voor een periode van tenminste drie jaar aan Stichting SchuldHulpBuddy verbinden.

Verder vragen wij dat u:

 • zich betrokken voelt bij mensen die minder zelfredzaam zijn in het regelen en/of aanvragen van persoonlijke voorzieningen;
 • integer, proactief en ondersteunend ingesteld bent;
 • goed kunt organiseren en initiatieven kunt nemen;
 • daadkrachtig en communicatief sterk bent;
 • niet uit balans raakt als u geconfronteerd wordt met crisissituaties;
 • openstaat voor verschillende geloofsovertuigingen;
 • goed thuis bent in de lokale kaart van sociale dienst, WMO, GKB, belastingdienst en sociale raadslieden en andere relevante actoren, met hele korte lijntjes;
 • ervaring heeft met Word en Excel;
 • uw weg weet te vinden op internet;
 • ervaring heeft met het online invullen van formulieren;
 • minimaal MBO werk- en denkniveau heeft;
 • uw eigen financiële zaken op orde heeft;
 • geen strafblad heeft (wij vragen een VOG verklaring).

Solliciteren kan door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen. Wilt u meer weten over de functie? Neemt u dan telefonisch contact op met onze stichtingscoördinator

  Voor- en achternaam *

  Geboortedatum *

  Geslacht *
  vrouwman

  Straat en huisnummer *

  Postcode en woonplaats *

  Telefoonnummer *

  E-mailadres *

  Hoeveel uur per maand bent u beschikbaar? *

  Over welke specifieke vaardigheden, talenten, kennis en werkervaring beschikt u? *

  Uw motivatie voor deze functie *

  Als u een CV heeft, kunt u deze hier bijvoegen (Word of PDF)

  * verplichte velden

  Vrijwilligers formulierenbrigade

  In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor onze nieuw te starten formulierenbrigade in de gemeente Berg en Dal, de gemeente Heumen en de gemeente Mook en Middelaar.

  Samen met een collega verzorgt u maandelijks één van de spreekuren op centraal gelegen locaties in bovenstaande gemeenten.

  Hoe ziet het werk van een vrijwilliger formulierenbrigade eruit?

  U helpt inwoners van bovenstaande gemeenten die (financiële) vragen hebben of moeite hebben met het begrijpen en lezen van (online) formulieren, bij de aanvraag van toeslagen, kwijtscheldingen en andere financiële regelingen. U maakt hen wegwijs in het oerwoud van regelingen en voorzieningen en zet hen op het juiste spoor als meer specialistische hulp nodig is.

  Training en opleiding

  Wij verwachten dat u beschikt over deskundigheid en betrokkenheid. Daarom volgt u ter voorbereiding op uw werkzaamheden een training, verzorgd door Stichting Stimulansz. Daarnaast kunt u meerdere keren per jaar deelnemen aan bijscholingsbijeenkomsten. Uiteraard worden de training en de bijscholingsbijeenkomsten bekostigd door Stichting SchuldHulpBuddy.

  Onkostenvergoeding

  Wij vergoeden uw reiskosten, zowel reiskosten die u maakt om op de diverse locaties te komen, als reiskosten die u maakt voor training en bijscholing.

  Verzekering

  Wij sluiten voor u een aanvullende verzekering, naast uw eigen AVP (WA), af.

  En verder…

  De tijd en energie die u steekt in uw werk als buddy levert u zelf uiteraard ook iets op. Denk aan:

  • voldoening uit het investeren in anderen vanuit uw passie, ervaring en kennis;
  • vergroten van uw professionele kennis;
  • persoonlijke ontwikkeling;
  • vergroten van uw sociale netwerk;
  • versterken van uw CV;
  • gezelligheid met uw collega’s.

  In verband met de continuïteit van de werkzaamheden vragen wij van u dat u zich voor een periode van tenminste één jaar aan de formulierenbrigade verbindt.

  Verder vragen wij van u dat u:

  • open staat voor contact met mensen met verschillende achtergronden;
  • zich betrokken voelt bij onze doelgroep;
  • een positieve, stimulerende, open en niet veroordelende houding heeft;
  • initiatief toont, daadkrachtig en stabiel bent;
  • kunt samenwerken met collega’s;
  • om kunt gaan met teleurstellingen, ook als de hulpvrager zich misschien onvoorspelbaar gedraagt;
  • om kunt gaan met de moeilijkheden uit het leven van de hulpvrager
  • eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig omgaat met informatie die hulpvragers u toevertrouwen;
  • ervaring heeft met Word en Excel;
  • uw weg weet te vinden op internet;
  • ervaring heeft met het online invullen van formulieren;
  • minimaal MBO werk- en denkniveau heeft;
  • uw eigen financiële zaken op orde heeft;
  • geen strafblad heeft (wij vragen een VOG verklaring).

  Solliciteren kan door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen. Wilt u meer weten over de functie? Neemt u dan telefonisch contact op met onze stichtingscoördinator.

   Voor- en achternaam *

   Geboortedatum *

   Geslacht *
   vrouwman

   Straat en huisnummer *

   Postcode en woonplaats *

   Telefoonnummer *

   E-mailadres *

   Hoeveel uur per maand bent u beschikbaar? *

   Over welke specifieke vaardigheden, talenten, kennis en werkervaring beschikt u? *

   Uw motivatie voor deze functie *

   Als u een CV heeft, kunt u deze hier bijvoegen (Word of PDF)

   * verplichte velden

   Buddy

   Voor onze werkzaamheden in de gemeente Berg en Dal, de gemeente Heumen en de gemeente Mook en Middelaar zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die als buddy mensen met financiële problemen willen ondersteunen.

   Als buddy wordt u gekoppeld aan één of meerdere hulpvragers. U bent hun vaste aanspreekpunt en begeleidt hen bij het voeren van hun financiële administratie en/of het oplossen van (dreigende) financiële problemen. U neemt daarbij geen verantwoordelijkheid over maar ondersteunt. Het is uw taak hulpvragers weer in hun kracht te zetten, zodat zij na afloop van het traject zelfstandig verder kunnen.

   Hoe ziet het werk van een buddy eruit? 

   U bezoekt hulpvragers thuis in hun vertrouwde omgeving. Samen neemt u de financiële administratie door en helpt u deze te ordenen. U geeft advies en ondersteuning bij het doen van betalingen en het aanvragen van toeslagen. Als het nodig is ondersteunt u bij het contact zoeken met schuldeisers en helpt u bij het maken van betalingsvoorstellen. Desgewenst gaat u mee naar instanties. U signaleert problematische schulden en achterliggende problematiek en wijst hulpvragers op mogelijkheden voor specialistische hulp.

   Training en opleiding

   Wij verwachten dat u beschikt over deskundigheid en betrokkenheid. Daarom volgt u ter voorbereiding op uw werkzaamheden een training, verzorgd door het Nibud. Daarnaast kunt u meerdere keren per jaar deelnemen aan bijscholingsbijeenkomsten. Uiteraard worden de training en de bijscholingsbijeenkomsten bekostigd door Stichting SchuldHulpBuddy.

   Onkostenvergoeding

   Per traject ontvangt u een vaste onkostenvergoeding voor onder andere telefoonkosten. Daarnaast vergoeden wij uw reiskosten, zowel reiskosten die u maakt om hulpvragers te bezoeken, als reiskosten die u maakt voor training en bijscholing.

   Verzekering

   Wij sluiten voor u een aanvullende verzekering, naast uw eigen AVP (WA), af.

   En verder…

   De tijd en energie die u steekt in uw werk als buddy levert u zelf uiteraard ook iets op. Denk aan:

   • voldoening uit het investeren in anderen vanuit uw passie, ervaring en kennis;
   • vergroten van uw professionele kennis;
   • persoonlijke ontwikkeling;
   • vergroten van uw sociale netwerk;
   • versterken van uw CV;
   • gezelligheid met uw collega’s.

   In uw werk als buddy krijg u te maken met verschillende mensen, want iedereen kan financiële problemen krijgen. Jonge mensen, oude mensen. Mensen met verschillende opleidingsniveau’s en verschillende etnische en culturele achtergronden. Mensen met psychische problemen, mensen met verslavingsproblematiek, mensen die kortgeleden te maken hebben gehad met verlies. Bijvoorbeeld door een echtscheiding of het overlijden van een dierbare. Of mensen die huis en haard achter hebben moeten laten omdat de situatie (in hun eigen land of huis) niet meer veilig was.

   Daarom vragen wij van u dat u:

   • open staat voor contact met mensen met verschillende achtergronden;
   • zich betrokken voelt bij onze doelgroep;
   • bereid bent in een moeilijke periode van hun leven met mensen op te trekken en hen te ondersteunen;
   • een positieve, stimulerende, open en niet veroordelende houding heeft;
   • initiatief toont om een hulpvrager op het juiste spoor te zetten als er meer specialistische hulp nodig is;
   • daadkrachtig en stabiel bent;
   • kunt samenwerken met collega buddy’s;
   • om kunt gaan met teleurstellingen, ook als de hulpvrager dreigt af te haken;
   • eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig omgaat met informatie die hulpvragers u toevertrouwen;
   • beschikt over een pc, laptop of tablet met de nieuwste versie van het besturingssysteem;
   • ervaring heeft met Word en Excel;
   • uw weg weet te vinden op internet;
   • ervaring heeft met het online invullen van formulieren;
   • minimaal MBO werk- en denkniveau heeft;
   • uw eigen financiële zaken op orde heeft;
   • geen strafblad heeft (wij vragen een VOG verklaring);
   • niet professioneel betrokken bent bij een organisatie die actief is in de schuldhulpverlening.

   Solliciteren kan door onderstaand formulier in te vullen en op te sturen. Wilt u meer weten over de functie? Neemt u dan telefonisch contact op met onze stichtingscoördinator.

    Voor- en achternaam *

    Geboortedatum *

    Geslacht *
    vrouwman

    Straat en huisnummer *

    Postcode en woonplaats *

    Telefoonnummer *

    E-mailadres *

    Hoeveel uur per maand bent u beschikbaar? *

    Over welke specifieke vaardigheden, talenten, kennis en werkervaring beschikt u? *

    Uw motivatie voor deze functie *

    Als u een CV heeft, kunt u deze hier bijvoegen (Word of PDF)

    * verplichte velden

    Vrijwilligers vertellen

    vrijwilligerswerk

    “Vroeger in mijn werk heb ik te maken gehad met mensen met schulden. Nu ik gepensioneerd ben, zet ik mijn kennis en ervaring graag in om mensen met financiële problemen te helpen.”

    vrijwilligerswerk
    “Ik vind het erg dankbaar werk om mensen die in financiële problemen zijn geraakt te helpen, want vaak is er meer aan de hand. Het doet mij goed als ik iemand hierbij op weg kan helpen.”
    vrijwilligerswerk

    “Het moment dat de omslag komt en mensen weer hoop hebben dat er een oplossing komt, dat vind ik gaaf.”