Ook tijdens de Corona-crisis kunt u bij ons terecht!

Aangepaste dienstverlening SSHB tijdens de Corona-crisis

Onze dienstverlening loopt momenteel anders dan anders. Toch hoeft u niet te wachten tot de Corona-crisis voorbij is om hulp in te schakelen.

  • Met ingang van 1 juli leggen buddy’s weer huisbezoeken af. Wel houden zij zich daarbij strikt aan de anderhalve meter afstand en informeren zij of u verkoudheidsklachten heeft. Als u verkoudheidsklachten heeft, kan er geen huisbezoek plaatsvinden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Wat kunt u zelf doen om financiële problemen door de Corona-crisis te voorkomen?

  • Door de Corona-crisis kunnen uw inkomsten plotseling flink teruglopen. Hierdoor bestaat de kans dat u financiële problemen krijgt. Wat kan helpen, is ervoor zorgen dat u overzicht blijft houden op uw inkomsten en uitgaven. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een huishoudbudget te maken.
  • Als het u door de Corona-crisis niet meer lukt uw rekeningen op tijd te betalen, kunt u uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen. De meeste bedrijven hebben begrip voor de situatie en zijn graag bereid om samen met u naar oplossingen te zoeken.

Meer tips en informatie

Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of om u aan te melden voor ondersteuning